X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


یاد گرفتم که...


با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند .
از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود
.
تنهائی را به بودن جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح میدهم
.