7 ثانیه طول میکشد تا غذا از دهان به معده برسد.....!

 یک تار موی انسان تحمل وزن ۳ کیلو گرم را دارد.....!

طول آلت تناسلی مرد ۳ برابر شستش می‌باشد.....!

بقیه در ادامه مطلب...


 استخوان باسن از سیمان محکمتر است.....!


 قلب زنان از مردان تندتر میزند.....!

 حدودا هزار میلیارد باکتری روی پا وجود دارد.....!

 زنان دو برابر مردان پلک میزنند.....!

 وزن پوست انسان دو برابر مغزش است.....!

 بدن شما برای ایستادن از بیش از سیصد ماهیچه استفاده می‌کند.....!

 اگر بزاق شما حلال نباشد نمیتوانید مزهٔ غذاها را تشخیص دهید.....!

 خانمها مدتیست این متن را تمام کرده اند.....!

 مردانی که هنوز مشغول خواندن هستند در حال اندازه گرفتن "شست" خود میباشند...